» در ايران دامنه هاي .ir از اعتبارو رواج بيشتري نسبت به ساير دامنه ها برخوردارند به گونه اي كه تاكنون بيش از يكصد و چهل هزار دامنه توسط مرکز ثبت دامنه (ایرنیک) به ثبت رسيده و اكثر سازمان هاي دولتي و شركت هاي معتبراز اين پسوند استفاده ميكنند.

» دامنه مهمترين قسمت يك سايت ميباشد و به مرور زمان ارزش آن افزايش پيدا ميكند درحاليكه امكانات host و نرم افزارهاي سايت ساز دائما در حال افزايش ولي قيمت آنها ثابت يا حتی رو به كاهش ميباشد دامنه هاي زيبا و به یادماندنی مخصوص افراد يا شركت هايي میباشد كه براي اعتبار كار خود اهميت قائل هستند .

» دامنه زيبا و به ياد ماندني بازديد بيشتري رابه خود جلب ميكند مانند يك فروشگاه كه در خيابان اصلي و با گذر بهتري قرار گرفته باشد.

 morteza @ morteza.ir